2 maig 2016

Curiositat / Curiosity


El que podria semblar una parella xafardejant en una finestra també podria molt ben ser admiració vers una exposició domèstica...
What might seem like a couple gossiping in a window could also be admiration devoted to a domestic exhibition...

26 abr. 2016

Art al carrer / Street Art


Algunes persones perden el cap per l'art...
Some people lose their heads for art...

12 abr. 2016

El descans del rei / The rest of the king


Monestir de San Pedro el Viejo, a Huesca. Capella de San Barolomé. Panteó reial de Ramiro II, el monjo, rei d'Aragón entre 1134 i 1157, pare de Petronila, coneguda a Catalunya com a Peronella.

Monastery of San Pedro el Viejo, Huesca. Chapel of San Barolomé. Pantheon Royal of Ramiro II the Monk, King of Aragon between 1134 and 1157, the father of Petronila, known in Catalonia as Peronella.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...