25/08/2014

L'espelma / The candle

Aquests dies de vacances, el bloc crema a mig gas...
-----
On holidays, the blog runs half speed...


28/06/2014

Fotografia de carrer / Street photography


Vaig una mica enfeinat darrerament. Deixeu-me posar una foto de l'estiu passat...
I'm a little busy these days... Let me post a picture of the last summer...

26/05/2014

Feliç jubilació, Ot! / Happy retirement Ot!En Picanyol va visitar la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès el 15 de febrer d'enguany, i vaig tenir l'ocasió de fer-li aquesta foto. Ell és el creador de l'Ot el Bruixot, un bruixot bromista i una mica pocatraça que ha aparegut sense interrupcions a la revista Cavall Fort des de 1971. Ara, després de més de 42 anys i de 1500 tires, l'Ot es jubila.

L'Ot va formar part de la meva infantesa, quan el Cavall Fort era l'única revista infantil en català que arribava al meu poble, i ara és part també de la dels meus fills. Les seves històries, explicades amb ben poques vinyetes, de traç net, i que acaben sempre amb un final sorprenent i inesperat, són joies que ens han ajudat a fer-nos grans i a aprendre que no tot és com sembla a primer cop d'ull.

Gràcies, Ot !
Gràcies, Picanyol !

Les tires que apareixen en aquesta entrada han estat cedides per Cavall Fort, amb el permís de l'autor.
-----
Picanyol visited the Casa de Cultura of San Cugat in February 15th of this year, and I had the opportunity to take this photo of him. He is the creator of the character Ot el Bruixot (Ot the Wizard), a joker and a little bit clumsy wizard that has continuously appeared in the Cavall Fort magazine since 1971. Now, after more than 42 years and 1500 comic strips, Ot is retiring.

Ot was part of my childhood, when the Cavall Fort was the only children magazine written in Catalan which was regularly distributed in my village, and now is also part of my children's life. His stories, told with very few vignettes, with a clean stylus line, and always ending up with a surprising and unexpected end, are jewels that have helped us to grow up and learn that things are not always as they seem at first glance.

Thanks, Ot !
Thanks, Picanyol !

The comic strips published in this post have been loaned by Cavall Fort, with the permission of the author.

                    

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...