12/10/2014

Postals / Postcards


Un grup ben curiós... Érem al costat d'una oficina de correus. Havien comprat postals, i semblava que feien cua per compartir l'únic bolígraf.

A peculiar group... We were next to a post office. They had bought postcards, and I think they waited their turn to share the pen.

27/09/2014

Vida diària / Daily living

...al costat del circ romà de Tarragona, aquest estiu.
...next to the Roman Circus of Tarragona, this summer (see location below)


25/08/2014

L'espelma / The candle

Aquests dies de vacances, el bloc crema a mig gas...
-----
On holidays, the blog runs half speed...


28/06/2014

Fotografia de carrer / Street photography


Vaig una mica enfeinat darrerament. Deixeu-me posar una foto de l'estiu passat...
I'm a little busy these days... Let me post a picture of the last summer...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...