30 de maig 2017

Dos en un / Two in one


Poca originalitat... Les fotos de les darreres setmanes, la d'avui i també les que vindran les properes setmanes  són molt similars.
Es tracta d'una mena de sèrie, mirant de mosrear diferents etapes vitals... El carrer és un perfecte escenari. Gairebé totes aquestes fotos es van fer el mateix dia i al mateix lloc, i amb poc temps entre una i una altra. Un fluir constant i una escena que canvia constantment al davant dels teus ulls.
Em va agradar, i he mirat de preservar la unitat temàtica amb un mateix format i estil en el processat.
Espero que us agradi...
-----
Yes, I am aware of the similarity of the pictures I have posted the last two weeks, the picture I am posting today... and the pictures I am going to post the next weeks.
It's a kind of series trying to capture different life stages... Street is a magnificient stage. Almost all these pictures have been taken the same day at the same place... with only  a few minutes between them. A constantly flowing and changing scene just in front of your eyes.
I liked, and I have tried to preserve the thematic unity also with the same format and processing.
Hope you like it...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...