19 d’abr. 2017

Montserrat


La tornada després de les vacances de Setmana Santa... Montserrat és una serra formada per l'alternança de conglomerats i bandes argiloses. molt modelada per l'erosió i excavada per la carstificació, que li han donat una morfologia molt peculiar. La seva singularitat geològica i geomorfològica, i l'existència del monestir de l'abadia benedictina de la Mare de Déu de Montserrat, són els principals motius que la converteixen un un lloc molt conegut i visitat.
---
Returning after the Easter holidays... Montserrat is a mountain range formed mainly by alternating layers of conglomerates and clays. which have been strongly modelled by erosion and karstification, giving a peculiar morphology to the area. Its particular geological and geomorphological features, and the existence of the monastery of the Benedictine Abbey of the Virgin of Montserrat are the main reasons to be a well known and visited place.

4 d’abr. 2017

Segueix la llum / Follow the light


Edifici històric de la Universitat de Barcelona
Old building of the University of Barcelona

21 de març 2017

Foc! / Fire!


Les cremes controlades de matollar són una eina tradicional de control de la vegetació per regular l'acumulació de combustible i per recuperar o mantenir les pastures de muntanya. L'impacte sobre el medi natural és molt menor del que l'aparositat podria suggerir...
---
The prescribed burning of scrub is a traditional tool to control fuel load and to recover or maintain mountain pastures. Its impact on the environment is much lower than its spectacular appearance...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...